Interwrite Pylon system 1277

Posuvný interaktívny systém

Prezentačno-posuvný systém pre interaktívne tabule s možnosťou nastavenia ľubovolnej výšky a s naištalovaným dataprojektorom. Výhoda tohto systému (interaktívna tabuľa na posuvnom pylóne a dataprojektor) spočíva v možnosti ľubovolného nastavenia výšky interaktívnej tabule. Projektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou je nainštalovaný priamo na ramene, ktoré je na posuvnom systéme. Inštalácia systému na stenu učebne.

  • integrovaná interaktívna tabuľa Interwrite DualBoard 1277
  • nainštalovaný multimediálny projektor 3M SCP
  • vertikálna flexibilita systému
  • smerové rameno na uchytenie dataprojektoru
  • výška stĺpov cca 290 cm
  • odkladacia lišta
  • kvalita a dlhá životnosť

Cena:  3 707,34 € | 111 687,32 Sk (bez DPH)

 

Redaktorka Slovenského rozhlasu Mária Grebeňová- Laczová zavítala s mikrofónom na hodinu s interaktívnym vyučovaním k Ing. Štefanovi Švarcovi a k jeho tretiakom: elektrotechnikom silnoprúdarom. Práve preberali učivo o dimenzovaní vodičov.