2. ročník

0010. OPAKOVANIE UČIVA Z 1. ROČNÍKA                  6 €
0020. SČÍTANIE DO 20 BEZ PRECHODU CEZ 10        6 €
0030. ODČÍTANIE DO 20 BEZ PRECHODU CEZ 10    6 €
0040. ZAVEDENIE DESIATOK       6 €
0050. SČÍTANIE A ODČÍTANIE DESIATOK A JEDN.   6 €
0060. NÁSOBENIE V OBORE DO 20           6 €
0070. ČÍSLA DO 100                       6 €
0080. SČÍTANIE A ODČÍTANIE DO 100  6 €
0090. ZÁVEREČNÉ OPAKOVANIE   6 €
0100. GEOMETRIA-JEDNOTKY DĹŽKY 6 €
0110. PRIPOČÍTANIE JEDNOTIEK V OBORE DO 100 BEZ PRECHODU CEZ ZÁKLAD  6 €
0120. ODČÍTANIE JEDNOTIEK V OBORE DO 100 BEZ PRECHODU CEZ ZÁKLAD  6 €
0130. SČÍTANIE A ODČÍTANIE BEZ PRECHODU CEZ ZÁKLAD – SLOVNÉ ÚLOHY  6 €
0140. PRIPOČÍTAVANIE A ODČÍTANIE DESIATOK V OBORE DO 100 BEZ PRECHODU CEZ ZÁKLAD  6 €
0150. PRIPOČÍTAVANIE JEDNOTIEK V OBORE DO 100 S PRECHODOM CEZ ZÁKLAD  6 €
0160. NÁSOBÍME                      6 €
0170. ROZPRÁVKOVÁ NÁSOBILKA, SLOVNÉ ÚLOHY    6 €
0180. DELÍME       6 €
0190. PRECVIČUJEME DELENIE: VARILA MYŠIČKA KAŠIČKU  6 €
0200. ČO UŽ VIEME ZA 3. ŠTVRŤROK                        6 €

Redaktorka Slovenského rozhlasu Mária Grebeňová- Laczová zavítala s mikrofónom na hodinu s interaktívnym vyučovaním k Ing. Štefanovi Švarcovi a k jeho tretiakom: elektrotechnikom silnoprúdarom. Práve preberali učivo o dimenzovaní vodičov.