Publikácia s DVD

Publikácia obsahuje informácie o novom prevratnom didaktickom systéme interaktívneho vyučovania (IAV) podľa Ing. Štefana Švarca, PhD. a dlhoročným výskumom potvrdené fakty o tom, ako sa dá zmeniť učenie žiakov i študentov na príťažlivé, zaujímavé a najmä efektívne.

 

V didaktickom systéme Ing. Štefana Švarca, PhD. je počítač iba prostriedok, tvárna hlina pre sochára. Dôležitý je učiteľ, sochár, čo vlastnými rukami, srdcom a umom dokáže vytvoriť dielo so štvrtým rozmerom – ľudským.
Preto ak usmiaty učiteľ otvára svoju triedu a pýta sa, či sa žiaci tešia na spoločné chvíle, tak hlučná kladná odpoveď iba podčiarkuje skvelú atmosféru plnú očakávania, tvorivosti a najmä zaujímavého vyučovania, ktoré nielen efektívne rozvíja vedomosti každého žiaka, ale mu dáva aj príležitosť vyniknúť a podieľať sa na spoločnej práci. To nie je fikcia! To je realita, v ktorej sa každodenne pohybuje Ing. Štefan Švarc, PhD. so svojimi žiakmi.
Publikácia prináša komplexný pohľad na stratégiu didaktického systému IAV, oboznamuje čitateľov s jeho efektmi a metodickými postupmi, charakterizuje aktivity učiteľa i žiaka, ponúka prepracovaný a dômyselný systém hodnotenia a klasifikácie žiakov, opisuje výnimočný spôsob kladenia otázok a spracovanie odpovedí žiakov prostredníctvom moderných technológií.
Publikáciu uvítajú nielen pedagógovia, ktorí vo svojej práci už aplikujú moderné a efektívne vyučovacie postupy a využívajú informačno- komunikačné technológie, ale aj tí, ktorí sa radi nechajú inšpirovať a uvažujú nad pozitívnymi zmenami vo svojej práci.
V tomto roku bol Ing. Štefan Švarc, PhD. nominovaný NSK a MZV SR na cenu Hamdan bin Rashid Al-Maktoum. Túto cena udeľuje UNESCO za prínos v zlepšovaní efektivity výučby.


Keď sa povie Švarc, pripomenie mi to moju "elektromladosť", jeho úžasné hodiny, kde počúvaš s otvorenými ústami, žasneš nad logikou stvoreného, nemôžeš, nechceš myslieť na nič iné... je to mocná skúsenosť. Vojtech Vanek- absolvent

Virtuálna pozvánka na hodinu Ing, Štefana Švarca, PhD. umožňuje pozorovať aktivity žiakov i učiteľa priamo na vyučovaní. Je to vyučovanie s nábojom neurčitosti, plné objavovania, netradičných riešení a situácií v atmosfére partnerstva a spolupráce. Učiteľ nerobí to, čo dokáže urobiť žiak sám. Jeho rola je orientovaná hlavne na riadenie poznávacieho procesu, usmerňovanie a uzatváranie diskusie. Špecifikum interaktívneho vyučovania spočíva v takom generovaní a kladení otázok, aby žiaci sami prichádzali k objavovaniu nových poznatkov a utvrdzovali i rozširovali si získané vedomosti v prirodzených súvislostiach. Odpovede žiakov sa realizujú prostredníctvom hlasovacieho zariadenia a vyhodnocujú pomocou počítača. Žiaci sa učia hovoriť, argumentovať, analyzovať, zdôvodňovať, počúvať iných. Hľadajú a nachádzajú vlastné postupy a metódy riešenia úloh.

Videozáznam iba potvrdzuje, že didaktický systém IAV prináša žiakom väčšiu radosť z vyučovania, plnšiu sebarealizáciu, zážitok z objavovania. Žiak je sústredený na dianie na hodine a chce pracovať.
 

k2k1

Redaktorka Slovenského rozhlasu Mária Grebeňová- Laczová zavítala s mikrofónom na hodinu s interaktívnym vyučovaním k Ing. Štefanovi Švarcovi a k jeho tretiakom: elektrotechnikom silnoprúdarom. Práve preberali učivo o dimenzovaní vodičov.