2. ročník

0010. ROZDELENIE HLÁSOK                                     6 €
0020. SLABIKY de, te, ne, le, di, ti, ni, li                          6 €
0030. PODSTATNÉ MENÁ                                            6 €
0040. TVRDÉ SPOLUHLÁSKY                                        6 €
0050. PRÍDAVNÉ MENÁ           6 €
0060. MÄKKÉ SPOLUHLÁSKY                 6 €
0070. JEDNOSLABIČNÉ SLOVÁ             6 €
0080. ZÁVEREČNÉ OPAKOVANIE 6 €
0090. VLASTNÉ PODSTATNÉ MENÁ 6 €
0100. SLOVESÁ 6 €
0110. MÄKKÉ SPOLUHLÁSKY-2                                    6 €
0120. ď, ť, ň, ľ – PÍSANIE S MÄKČEŇOM A BEZ MÄKČEŇA 6 €
0130. SLABIKY de, te, ne, le                       6 €
0140. SLABIKY di, ti, ni, li                       6 €
0150. OPAKOVANIE - MÄKKÉ SPOLUHLÁSKY          6 €
0160. SLABIKA                 6 €
0170. JEDNOSLABIČNÉ SLOVÁ-2             6 €
0180. VIACSLABIČNÉ SLOVÁ 6 €
0190. OPAKOVANIE - SLABIKY 6 €
0200. ZÁVEREČNÉ OPAKOVANIE – 1. POLROK 6 €
0210. STRIEDANIE KRÁTKYCH A DLHÝCH SLABÍK V SLOVE 6 €
0220. DELENIE SLOV NA SLABIKY   6 €
0230. SPÁJAME SLOVÁ DO VIET                       6 €
0240. OZNAMOVACIE VETY                       6 €
0250. OPYTOVACIE VETY          6 €
0260. ROZKAZOVACIE VETY                 6 €
0270. OPAKOVANIE-DRUHY VIET             6 €
0280. PODSTATNÉ MENÁ 6 €
0290. UKAZOVACIE SLOVÁ 6 €
0300. ZÁVEREČNÉ OPAKOVANIE-3. ŠTVRŤROK 6 €

Redaktorka Slovenského rozhlasu Mária Grebeňová- Laczová zavítala s mikrofónom na hodinu s interaktívnym vyučovaním k Ing. Štefanovi Švarcovi a k jeho tretiakom: elektrotechnikom silnoprúdarom. Práve preberali učivo o dimenzovaní vodičov.