Interaktívna učebňa

Interaktívne tabule, hlasovacie zariadenie, dataprojektory, notebooky pre vzdelávanie, interaktívne systémy, interaktívne učebne, vizualizéry
[ viac ]

Akreditované vzdelávanie

Vážení kolegovia, v spolupráci s MEGGY-T, s.r.o. sme pre Vás pripravili akreditované vzdelávanie, ktoré Vám umožní efektívne využívať didaktický systém Ing. Štefana Švarca, PhD. v prostredí interaktívneho vyučovania s Vašimi žiakmi vo Vašej triede.
[ viac ]

Publikácia s DVD

Publikácia obsahuje informácie o novom prevratnom didaktickom systéme interaktívneho vyučovania (IAV) podľa Ing. Štefana Švarca, PhD. a dlhoročným výskumom potvrdené fakty o tom, ako sa dá zmeniť učenie žiakov i študentov na príťažlivé, zaujímavé a najmä efektívne.
[ viac ]

Vyučovacie hodiny

Matematika, Slovenský jazyk, Dejepis
[ viac ]


 

Redaktorka Slovenského rozhlasu Mária Grebeňová- Laczová zavítala s mikrofónom na hodinu s interaktívnym vyučovaním k Ing. Štefanovi Švarcovi a k jeho tretiakom: elektrotechnikom silnoprúdarom. Práve preberali učivo o dimenzovaní vodičov.