1. ročník

0010. PÍSMENÁ                                     6 €
0020. SAMOHLÁSKY                                     6 €
0030. SLABIKY                                               6 €
0040. VYVODENIE HLÁSKY a, PÍSMENÁ   A, a       6 €
0050. VYVODENIE HLÁSKY m, PÍSMENÁ   M, m     6 €
0060. VYVODENIE HLÁSKY l, PÍSMENÁ   L, l             6 €
0070. VYVODENIE HLÁSKY e, PÍSMENÁ   E, e 6 €
0080. VYVODENIE HLÁSKY v, PÍSMENÁ   V, v 6 €
0090. VYVODENIE HLÁSKY i, PÍSMENÁ   I, i 6 €
0100. VYVODENIE HLÁSKY u, PÍSMENÁ  U, u 6 €
0110. VYVODENIE HLÁSKY s, PÍSMENÁ   S, s         6 €
0120. VYVODENIE HLÁSKY o, PÍSMENÁ   O ,o            6 €
0130. VYVODENIE HLÁSKY j, PÍSMENÁ   J, j               6 €
0140. VYVODENIE HLÁSKY z, PÍSMENÁ   Z ,z       6 €
0150. VYVODENIE HLÁSKY n, PÍSMENÁ   N ,n     6 €
0160. VYVODENIE HLÁSKY y, PÍSMENÁ   Y, y             6 €
0170. VYVODENIE HLÁSKY t, PÍSMENÁ   T, t 6 €
0180. VYVODENIE HLÁSKY k, PÍSMENÁ   K, k 6 €
0190. VYVODENIE HLÁSKY p, PÍSMENÁ   P, p 6 €
0200. VYVODENIE HLÁSKY š, PÍSMENÁ  Š, š 6 €
0210. VYVODENIE HLÁSKY r, PÍSMENÁ   R, r         6 €
0220. VYVODENIE HLÁSKY b, PÍSMENÁ   B ,b            6 €
0230. VYVODENIE HLÁSKY d, PÍSMENÁ   D, d            6 €
0240. VYVODENIE HLÁSKY c, PÍSMENÁ   C ,c       6 €
0250. VYVODENIE HLÁSKY č, PÍSMENÁ   Č ,č     6 €
0260. VYVODENIE HLÁSKY h, PÍSMENÁ   H, h            6 €
0270. VYVODENIE HLÁSKY ž, PÍSMENÁ   Ž, ž 6 €
0280. VYVODENIE HLÁSKY ľ, PÍSMENÁ   Ľ, ľ 6 €
0290. VYVODENIE HLÁSKY ť, PÍSMENÁ   Ť, ť 6 €
0300. VYVODENIE HLÁSKY ď, PÍSMENÁ  Ď, ď 6 €
0310. VYVODENIE HLÁSKY ň, PÍSMENÁ   Ň, ň         6 €
0320. DE, TE, NE, LE, DI, TI, NI, LI            6 €
0330. DVOJHLÁSKY ia, ie, iu                           6 €
0340. VYVODENIE HLÁSKY ch, PÍSMENÁ   Ch ,ch      6 €
0350. VYVODENIE HLÁSKY f, PÍSMENÁ   F, f     6 €
0360. VYVODENIE HLÁSKY g, PÍSMENÁ   G, g            6 €
0370. VYVODENIE HLÁSKY dz, PÍSMENÁ   Dz, dz 6 €
0380. VYVODENIE HLÁSKY dž, PÍSMENÁ   Dž, dž 6 €
0390. DVOJHLÁSKA ô 6 €
0400. SAMOHLÁSKA ä  6 €
0410. SPOLUHLÁSKY ĺ, ŕ  6 €
0420. VYVODENIE HLÁSKY x, PÍSMENÁ   X, x            6 €

Redaktorka Slovenského rozhlasu Mária Grebeňová- Laczová zavítala s mikrofónom na hodinu s interaktívnym vyučovaním k Ing. Štefanovi Švarcovi a k jeho tretiakom: elektrotechnikom silnoprúdarom. Práve preberali učivo o dimenzovaní vodičov.