1. ročník

0010. POJMY                                     6 €
0020. JEDEN, DVA, TRI                                     6 €
0030. ŠTYRI KOLESÁ                                               6 €
0040. PÄŤ KAMARÁTOV       6 €
0050. ČÍSELNÝ OBOR DO 6    6 €
0060. GEOMETRIA           6 €
0070. SEDEM DNÍ                      6 €
0080. OSEM PRÍBEHOV 6 €
0090. ČÍSELNÝ OBOR DO 9  6 €
0100. PANI DESIATKA 6 €
0110. ČÍSLO 0                                     6 €
0120. DOKRESĽOVANIE, 0 - 6                                     6 €
0130. SLOVNÉ ÚLOHY, 0 - 7                                          6 €
0140. MATEMATICKÉ HÁDANKY, 0 - 8       6 €
0150. SLOVNÉ ÚLOHY V OBORE 0 - 9    6 €
0160. POROVNÁVANIE, 0 - 10           6 €
0170. SČITOVANIE A ODČITOVANIE, 0 - 10               6 €
0180. SLOVNÉ ÚLOHY V OBORE 0 - 10 6 €
0190. MATEMATICKÉ HÁDANKY, 0 - 10  6 €
0200. ZÁVEREČNÉ OPAKOVANIE – 1. POLROK 6 €
0210. ČÍSELNÝ RAD 0 - 20                                     6 €
0220. DESIATKY A JEDNOTKY                                     6 €
0230. POROVNÁVANIE DO 20                                       6 €
0240. SČITOVANIE DO 20       6 €
0250. ODČITOVANIE DO 20    6 €
0260. SČITOVANIE A ODČITOVANIE DO 20           6 €
0270. SLOVNÉ ÚLOHY NA SČITOVANIE DO 20          6 €
0280. SLOVNÉ ÚLOHY NA ODČITOVANIE DO 20 6 €
0290. TROJUHOLNÍK  6 €
0300. ZÁVEREČNÉ OPAKOVANIE – 3.ŠTVRŤROK 6 €
0310. SČÍTANIE TROCH ČÍSEL                                 6 €
0320. GEOMETRIA- KOCKA, GUĽA, VALEC           6 €
0330. SČÍTANIE A ODČÍTANIE S DVOJCIFERNÝM ČÍSLOM            
0340. MATEMATICKÉ REŤAZCE V OBORE DO 20 6 €
0350. SLOVNÉ ÚLOHY V OBORE DO 20    6 €
0360. SČÍTANIE A ODČÍTANIE V OBORE DO 20    6 €
0370. ZAUJÍMAVÉ ÚLOHY V OBORE DO 20          6 €
0380. ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE UČIVA 1. ROČNÍKA ZŠ  6 €

Redaktorka Slovenského rozhlasu Mária Grebeňová- Laczová zavítala s mikrofónom na hodinu s interaktívnym vyučovaním k Ing. Štefanovi Švarcovi a k jeho tretiakom: elektrotechnikom silnoprúdarom. Práve preberali učivo o dimenzovaní vodičov.