Dejepis

 

5. ročník

0010. OBRÁZKY MENIACEHO SA SVETA                     6 €
0020. KOLOBEH SVIATOČNÝCH DNÍ-1.

Redaktorka Slovenského rozhlasu Mária Grebeňová- Laczová zavítala s mikrofónom na hodinu s interaktívnym vyučovaním k Ing. Štefanovi Švarcovi a k jeho tretiakom: elektrotechnikom silnoprúdarom. Práve preberali učivo o dimenzovaní vodičov.