5. ročník

0010. OBRÁZKY MENIACEHO SA SVETA                     6 €
0020. KOLOBEH SVIATOČNÝCH DNÍ-1. časť               6 €
0030. KOLOBEH SVIATOČNÝCH DNÍ-2. časť               6 €
0040. NA POČÍTADLE ČASU-1. časť       6 €
0050. NA POČÍTADLE ČASU-2. časť          6 €
0060. O ČOM ROZPRÁVAJÚ STARÉ FOTOGRAFIE   6 €
0070. ALBUM PAMIATOK MINULOSTI                      6 €
0080. NAVŠTÍVILI SME MÚZEUM-1. časť 6 €
0090. NAVŠTÍVILI SME MÚZEUM-2. časť  6 €
0100. ZA TAJOMSTVAMI POMNÍKOV 6 €

Redaktorka Slovenského rozhlasu Mária Grebeňová- Laczová zavítala s mikrofónom na hodinu s interaktívnym vyučovaním k Ing. Štefanovi Švarcovi a k jeho tretiakom: elektrotechnikom silnoprúdarom. Práve preberali učivo o dimenzovaní vodičov.