Akreditované vzdelávanie

Vážení kolegovia,

v spolupráci s MEGGY-T, s. r.o. sme pre Vás pripravili vzdelávanie akreditované MŠ SR,
ktoré Vám umožní efektívne využívať didaktický systém Ing. Štefana Švarca, PhD. v prostredí interaktívneho vyučovania s Vašimi žiakmi vo Vašej triede.

Pod odborným vedením Ing. Štefana Švarca, PhD. získate vedomosti a zručnosti o:
- stratégii interaktívneho vyučovania,
- jeho efektoch,
- technických prostriedkov IAV,
- nových metodických postupoch,
- aktivitách učiteľa a žiakov v IAV,
- klasifikácii otázok,
- usporiadaní učiva,
- hodnotení žiakov v prostredí IAV.

Aplikáciou interaktívneho vyučovania sa Vám otvorí nový priestor pre efektívne a zaujímavé vzdelávanie Vašich žiakov.

Redaktorka Slovenského rozhlasu Mária Grebeňová- Laczová zavítala s mikrofónom na hodinu s interaktívnym vyučovaním k Ing. Štefanovi Švarcovi a k jeho tretiakom: elektrotechnikom silnoprúdarom. Práve preberali učivo o dimenzovaní vodičov.